Google Translate

zondag 15 mei 2022

Støttepunktgruppe Aggersund

In Denemarken zijn veel bunkers uit de Tweede Wereldoorlog te zien. Bij de Aggersund-brug, een brug die Løgstør met Aggersund verbindt, staan een aantal bunkers. De Deense staat begon in augustus 1939 met de bouw van de brug en tijdens de bezetting werd er doorgewerkt zodat de brug op 18 juni 1942 kon worden ingehuldigd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog maakten de Duitse bezetters van Aggersund een klein fort, "Støttepunktgruppe Aggersund". Het doel van de vestingwerken was om de Aggersund-brug te beschermen. De Duitsers vreesden dat de geallieerden een landing zouden maken op de westkust ten noorden van de Limfjord. Daarom was het voor hen belangrijk om de overgangen over de Limfjord veilig te stellen, zodat Duitse versterkingen naar het noorden konden worden verplaatst. Bovendien moest worden voorkomen dat een binnenvallend leger de brug zou gebruiken om verder naar het zuiden te trekken.

Zeer kort nadat de brug in gebruik was genomen, kwamen ook Duitse troepen naar Aggersund om deze te beschermen. In augustus/september 1942 stelde de Duitse luchtmacht, Luftwaffe, drie 2 cm luchtafweerkanonnen op om de brug te beschermen tegen aanvallen vanuit de lucht. Tegelijkertijd stationeerde het Duitse leger ook een infanteriedivisie (ongeveer 50 man) bij de brug.

Begin 1943 werd begonnen met de versterking van het gebied rond de brug. Aan zowel de zuid- als de noordzijde werden brede prikkeldraadversperringen aangebracht in een halve cirkel rond de bruggenhoofden. Achter het prikkeldraad werden loopgraven en schietposten gegraven. De verdediging van de stelling werd van maart tot oktober 1943 versterkt door het leggen van 3.209 antitankmijnen en 1.475 antipersoonsmijnen.

In augustus 1943 werd begonnen met de bouw van betonnen bunkers. De eerste hiervan werd gegoten in december 1943; de laatste in oktober 1944. Er werden 15 grote bunkers gebouwd met 2 meter dikke muren en plafonds en vijf kleinere met wanddiktes van ca. 30cm. Vijf van de grote bunkers waren eigendom van de Duitse luchtmacht en dienden om de brug te beschermen tegen luchtaanvallen. Deze bunkers bevinden zich direct rond de uiteinden van de bruggen. De overige bunkers in de stelling waren van het Duitse leger en lagen voornamelijk aan de rand van de basis.

Omdat de grondwaterstand in het gebied hoog is, zijn de meeste grote palen op het grondoppervlak gebouwd. Om de palen te camoufleren zodat ze op gewone huizen leken, waren ze ommuurd met bakstenen. In januari 1945 bestond de bemanning van de stelling uit 174 soldaten. (Bron: Atlantvolden).

Hieronder foto's van de bunker aan de noordzijde van de brug.Aan de zuidzijde van de brug staan twee bunkers. Hier heeft men van de bunkers een soort kasteel gemaakt.Hier zijn de stenen nog te zien.In de verte is nog een bunker te zien die omgebouwd is tot kasteel.


Een bijzonder interssant verhaal over een brug waarvan de geschiedenis nog steeds goed te zien is.

Meer info over Støttepunktgruppe Aggersund is te vinden op:

woensdag 11 mei 2022

Viborg Domkirke

Deze keer weer een kerk maar dan compleet anders dan de kerken van Skive. In Midden-Jutland staat in de plaats Viborg de Domkerk. De geschiedenis van de Domkerk is interessant. Tijdens het bewind van koning Sven II werd Jutland in het jaar 1065 in vier bisdommen verdeeld, waaronder het bisdom Viborg. Sven was de zoon van Ulf Torgilsson (ca. 990 - 1026) en Estrid (ca. 995 - 1057). Ulf was een van de aanvoerders van het Deense leger tijdens de verovering in 1015 van Engeland door Knoet de Grote. Estrid was dochter van Sven Gaffelbaard. Knoet de Grote komt weer voor in de Netflix serie Vikings Valhalla. Daarnaast kwam die periode uitgebreid aan bod in het boek Lachend naar Walhalla. Omstreeks 1100 begon de bouw aan de kathedraal op de plaats waar eerder (ongetwijfeld een houten) kerk uit circa 980 en tegenwoordig de huidige dom staat. In 1862 besloot men om de door branden verwoeste kerk opnieuw op te bouwen. In 1876 was de bouw voltooid. Meer weten over de geschiedenis van de kerk? Gan dan naar deze webpagina.

Het is een indrukwekkende kerk waarin heel veel te zien is. Voor een paar kronen, ik dacht zo'n drie euro, kun je de kerktoren bezoeken en door wat kijkgaten over Viborg kijken. 

dinsdag 3 mei 2022

Vor Frue Kirke - Skive

De vorige post ging over de Skive kerk. Deze kerk staat vlak bij de oude kerk, de Vor Frue Kirke oftewel de Onze-Lieve-Vrouwekerk. De kerk is gebouwd rond 1200. Toen de kerk aan het eind van de 19e eeuw te klein werd voor de groeiende stad, werden er plannen gemaakt om deze uit te breiden of af te breken en een nieuwe te bouwen. Tijdens het onderzoeken van een mogelijke uitbreiding in 1887 werden er een aantal unieke fresco's ontdekt. Dit heeft ervoor gezorgd dat de kerk behouden bleef. De fresco's werden in 1902 volledig blootgelegd. Ze zijn sindsdien verschillende keren gerestaureerd, meest recentelijk in de jaren negentig. De schilderijen dateren uit 1522 en zijn mogelijk betaald door de lensmand van Skivehus, raadslid Niels Høg (gestorven in 1524). Een bijzondere en verrassende kerk.