Google Translate

maandag 30 augustus 2021

Hellig Kilde, de heilige bron op Thyholm

De Heilige Bron bij Helligkildegård op Thyholm, die zelfs tijdens perioden van droogte voortdurend grote hoeveelheden helder, koud bronwater uit de grond laat stromen. In de winter bevriest de bron niet. In 1976 is de bron hersteld. Langs het hek is een graspad aangelegd tot aan de bron. De bron wordt voor het eerst genoemd in het jaar 1360, maar bestond al eerder. Het is bekend dat rond 1880 nog mensen samenkwamen bij de heilige bron. Het water van de bron werd beschouwd als een genezende kracht. Het water van de bron zou echter rond 1800 zijn genezende kracht hebben verloren, nadat een boer zijn zieke paarden erin had gewassen.
Meer info over de bron is te vinden op de website van Hjorth Larsen en Danish Fjord Holiday. Hieronder nog twee filmpjes van de bron opgenomen. zaterdag 28 augustus 2021

Aggersborg kirke

Bij de Aggersborg burcht staat de kerk van Aggersborg. De kerk van Aggersborg werd voor het eerst gebouwd rond het jaar 1100. Zoals gebruikelijk in de Romaanse kerkbouw werden er twee ingangen gebouwd. Een deur voor mannen en een deur voor vrouwen. Het koor en het schip staan ​​er nog zoals ze waren rond het jaar 1200. De toren is van ca. 1400. Op dit moment is de manneningang nog in gebruik, maar de vrouweningang is dichtgemetseld. De torenkamer was ooit een grafkapel en is tegenwoordig gescheiden van het schip door een smeedijzeren traliewerk. 
vrijdag 27 augustus 2021

Aggersborg

In de post over Sjørring Volde werd Aggersborg al even aangehaald. Volgens Wikipedia is Aggersborg de grootste Vikingburcht van Denemarken en bevindt zich in Noord-Jutland, ten noorden van de Limfjord bij Aggersund. De diameter van de versterking is 288 meter, met de gracht meegerekend. De omwalling is 240 meter in diameter. De aarden wal, waarop een houten omheining stond, was destijds ongeveer 8 meter breed, 4 meter hoog met een gracht van zo'n 1,30 meter diep. De huidige wal is lager en werd in 1990 aangelegd om de ligging van oorspronkelijk wal aan te duiden. De vier toegangswegen in kruisvorm liepen door een tunnel door de wal. De burcht werd in de jaren 1945, 1947 en 1948 opgegraven. De burcht is waarschijnlijk rond 980 gebouwd, onder de regering van Sven Gaffelbaard. Eerder lag op deze plaats een dorp, want er zijn resten van bebouwing uit de 9e en 10e eeuw gevonden. Vermoedelijk hebben binnen de omwalling 48 langhuizen gestaan van 32,5 meter lang en 8,5 meter breed, genoeg om ongeveer 5000 personen te herbergen tijdens een belegering. En nu komt de connectie met Sjørring Volde: volgens de geschiedschrijving van Aelnoth uit Odense werd de burcht in 1086 geplunderd tijdens een opstand tegen Knoet IV van Denemarken (Knoet de Heilige).

En daar sta je dan op de grootste Vikingburcht van Denemarken. Een steen in het midden van een cirkel. Er is niet veel meer van te zien. Daarbij ook de vraag hoe je de burcht op de foto krijgt? Geprobeerd via een panoramafoto. Het makkelijkste is natuurlijk vanuit de lucht, daarom een foto van Wikipedia in de post opgenomen. Op die foto is duidelijk Aggersborg te zien.


Foto van Wikipedia.

Van Aggersborg is weinig meer te zien. Wat de informatie betreft, die is in overvloed aanwezig. Er staat een tent met informatieborden en ook een zestal informatieborden vlakbij de tent. 
Een van de vele informatieborden.

Vergeet dan ook niet om het gebouwtje wat rechts van de tent staat te bekijken. We hadden die bijna over het hoofd gezien. Ook hier weer een aantal informatieborden en in het gebouwtje een geweldig overzicht van het verhaal van Aggersborg. Bij de afbeeldingen hoort een verhaal die je ter plekke kunt lezen.
Hieronder een poster met daarop de opgravingen van Aggersborg.


Ik moet zeggen dat door het bezoeken van dit soort plekken die met de Vikingen te maken hebben en door het lezen van de Jomsviking serie van Bjørn Andreas Bull-Hansen, waarvan het derde deel in september dit jaar uitkomt, de interesse om wat meer te weten te komen over het leven van de Vikingen weer begint op te borrelen. Er liggen nog altijd een paar boeken klaar die ik graag nog wil lezen. 

woensdag 25 augustus 2021

Sjørring Volde

Sjørring Volde. Een bordje langs de weg. Geen idee wat het was. Het regende maar het werd toch weer droog. Dan maar even kijken. We kwamen informatieborden tegen bij een gebouw. We zien een grote steen en wat andere stenen. Nog wat verder lopen naar een heuvel. Om de heuvel leek een gracht aanwezig te zijn maar dan zonder water. Is dit nu Sjørring Volde? Ter plekke op internet gezocht en kwam de Visit Denmark website tegen. Dit is inderdaad Sjørring Volde en hier zijn de overblijfselen van een middeleeuws kasteel in Sjørring te zien. Het werd in 1885 beschermd en in 1918 gekocht door A/S Sjøring Vold. Het tijdstip van de bouw van het kasteel, die de belangrijkste is in Thy, is niet bekend. Het wordt genoemd in de Knytlingesaga, waar Knud de Heilige zou hebben verbleven op het koninklijke landgoed in Sjørring tijdens zijn ontsnapping uit Vendel in 1086. Die informatie wordt als twijfelachtig beschouwd en Ælnoth stelt in plaats daarvan dat koning Knud de weg over de Limfjord bij Aggersborg nam, die bij die gelegenheid moet zijn vernietigd.

Volgens Wikipedia bestaat Sjørring Volde uit een centrale kasteel bank, een zogenaamde motte, waar het moet worden aangenomen dat er een klein houten forttoren stond. Buiten de motte is een gracht dat is gevuld met water van het nu uitgedroogde Sjørringmeer. Bruggen hebben een verbinding gemaakt van de toren op de motte over de wallen naar de buitenwereld. Bij het kasteel moet een fokkerij hebben behoord, een boerderij die buiten de wallen heeft gestaan; misschien waar de herberg later kwam te liggen. Er zijn vondsten gedaan van wapens, aardewerk en werktuigen uit de vroege middeleeuwen en mogelijk wapens uit de Vikingtijd. In het najaar van 1945 begon het Nationaal Museum met een opgraving van de wal, maar deze werd na korte tijd stopgezet door de overheid vanwege de economie van het land. De afgelopen tijd heeft Sjørring Volde samen met de nabijgelegen herberg gefunctioneerd als excursiebestemming en plaats voor openbare bijeenkomsten en is nu een naschoolse centrum.

Wat een geschiedenis op een plek waar niet veel te zien is. 


Hieronder een afbeelding van wat het vermoeden is hoe het er toen heeft uitgezien.


Gedenksteen voor Folke Trier Hansen. Gemaakt door Erland Knudssøn


maandag 23 augustus 2021

Lundehøj grafheuvel

Eindelijk weer een grafheuvel en wel de Lundehøj. Lundehøj werd volgens de Duitse Wikipedia in 1837 per toeval ontdekt door boer Jens Christian Nielsen Ullerup. Hij was verschillende grote stenen tegengekomen tijdens het bouwen van een oven in de heuvel en verwijderde een van de kapstenen zodat men in de kamer kon komen. Een van de eersten die de heuvel bezocht was de leraar Laurids Kjer. Zijn observaties omvatten gebeeldhouwde figuren op twee grote stenen en verschillende botten. Tijdens zijn bezoek aan de kamer maakte hij schetsen en schreef hij een rapport aan de Koninklijke Commissie voor het Behoud van Oudheden in Kopenhagen. Anderen stuurden ook rapporten naar Christian Juergensen Thomsen (1788-1865) in Kopenhagen, een van de belangrijkste archeologen van zijn tijd. De talrijke rapporten en de dringende oproep van dominee Madelung die in het voorjaar van 1837 in Kopenhagen werd ontvangen, hadden effect. Thomsen verzocht de staat om het onroerend goed waarop Lundehøj was gevestigd te kopen, wat in november 1837 werd gedaan.

Vooral Laurids Kjer's observatie van de figuren op sommige stenen trok de aandacht in Kopenhagen en Japetus Steenstrup (1813-1897) werd naar Thy gestuurd om de personages te onderzoeken. Steenstrup wist niet zeker of de inkepingen door de mens gemaakt waren of dat het natuurlijke inkepingen in de rots waren. Magnus Petersen verklaarde in 1875 dat het geen rotstekeningen waren, wat in 1939 werd bevestigd door Peter Vilhelm Glob en in 1993 tijdens een restauratie door Svend Hansen Illum. Een van de ontdekkingen in 1993 was dat de plaats waarop de heuvel staat eerder was omgeploegd door de eerste boeren in Denemarken (zoals het geval was met Tinghøj).

De grafheuvel is via een vierhonderd meter lang pad achter een huis te bezichtigen. Er liggen kaarsen en lucifers in een ruimte bij de schuur en daar zou ook de sleutel hangen van het hek. Men vraagt een bijdrage voor het bezoeken van de grafheuvel. Dit is te zien op één van de foto's hieronder. De sleutel hing er niet meer en op goed geluk naar de heuvel gelopen. Daar bleek de sleutel in het hek te zitten en was het hek open. Het graf werd gebouwd tussen 3500 en 2800 voor Christus en het blijft fascinerend hoe men dat vroeger voor elkaar kreeg.