Google Translate

zondag 14 maart 2021

Stevns Klint herdenkingspark

In een eerdere post over Stevns Klint was al veel te lezen en te zien. In deze post een wandeling in het herdenkingspark die naast de Højerup gamle kirke ligt. Mocht je Stevns Klint gaan bezoeken en je bent geïnteresseerd in de geschiedenis van de omgeving van Stevns Klint, loop dan ook even door het park. Het park staat vol met stenen en gedenktekens voor mensen die iets hebben betekend voor de omgeving.

Peder Syv (1631-1702) werd geboren in Kirke Syv bij Roskilde - vandaar de naam Syv. Vanaf 1664 werkte hij als pastoor in Hellested Stevns, maar vooral als taalkundige en folkloreverzamelaar. Hij werkte aan het verzamelen en registreren van folklore. In 1682 en 1688 verschenen zijn twee grote verzamelingen spreekwoorden met ca. 15.000 populaire uitdrukkingen, gezegden, bijvoeglijke naamwoorden, mondeling geluk, leer- en leefregels. In deze boeken benadrukt hij dat de spreekwoorden niet alleen een getuigenis zijn van de wijsheid van de voorouders, maar ook een sieraad van de taal.Harald I. Boisen (1857-1904) was pas 47 jaar oud. Vrienden plaatsen deze herinnering voor hem. Hij is geboren in Kopenhagen. Zijn grootvader was een bisschop en zijn vader een priester. Boisen studeerde in 1883 als theoloog af aan de Universiteit van Kopenhagen. Hij werd priester in Højerup in 1890. Toen zijn vrouw stierf, bleef hij achter met een kleine jongen, en was hij geestelijk en lichamelijk gebroken. Hij hertrouwde in 1903. De kerk in Højerup werd steeds populairder bij mensen uit de parochie Store Heddinge. Hij werd kapelaan in de Store Heddinge-kerk in 1904, maar in de herfst werd hij ziek en stierf op 13 december 1904. Boisen was de voorlaatste predikant van de Højerup gamle kirke, die 5 jaar later werd gesloten uit angst voor instorting.


Christian Richardt (1831-1892) werd geboren in Kopenhagen. Richardt publiceerde verschillende komedies voor studenten, maar pas in de dichtbundel Smådigte uit 1860 werd hij bekend als dichter. In 1872 werd hij kapelaan in Store Heddinge, en na een tijdje op Funen werd hij priester in Vemmetofte.

Niels Larsen Stevns ontwierp en maakte het monument. De motieven zijn ontleend aan het gedicht Vasen van Christian Richardt en zijn sprookje Tornerose.Morten Eskesen, leraar op de middelbare school, dichter en componist.Peter Hiort Lorenzen, een Deens / Sleeswijkse politicus en koopman.Klinten og kridtskæret.


Gedenkteken voor Absalom, aartsbisschop, krijger en staatsman. Het monument werd in 1934 onthuld en symboliseert een scheepsboeg die de boeg van de zee afschermt.

Hierboven staat het monument voor bisschop Absalon uit 1933. Toen Stevns Klint bouwmaterialen aan zijn kastelen leverde, werd het passend geacht om op de klif een monument voor hem op te richten.


Scavenius-Monumentet. De familie Scavenius liep voorop in het gebied gedurende vier generaties nadat Jacob Brønnum Scavenius bijna de enige eigenaar van de landerijen van het gebied werd toen hij in 1793 Gjorslev, Erikstrup en Søholm kocht. Zowel hij als zijn opvolgers ontwikkelden het gebied met de vervanging van de boerderijen, kalksteengroeven en de bouw van de haven van Rødvig. Tegelijkertijd waren verschillende van hen politiek actief.

- Jacob Brønnum Scavenius 1749-1820
- Peder Brønnum Scavenius 1795-1868
- Jacob Frederik Scavenius 1838-1915
- Frederik Scavenius 1868-1923Martin A. Hansen werd geboren op 20 augustus 1909 in Strøby op Stevns. In 1914 brak de Eerste Wereldoorlog uit. De vader werd opgeroepen voor militaire dienst en was enkele maanden weg. Het kleine gezin kon het moeilijk alleen redden. De krappe omstandigheden, het leven op het platteland en het nauwe contact met de natuur typeerden zijn zeer uitgebreide schrijven.

Hij debuteerde met twee sociaal-realistische romans over de crisis van de jaren dertig. Niels Larsen Stevns (1864-1941) werd geboren in Gevnø op Stevns. De jonge Niels Larsen Stevns wilde schilder worden en na een verblijf in Vallekilde Højskole werd hij student bij Joakim Skovgaard. Voor studiebeurzen maakte Niels Larsen Stevns studiereizen naar Italië en leerde de basistechniek van het schilderen met fresco's. Bij het decoreren van de kathedraal van Viborg in 1901-1906 werkte hij met fresco's onder leiding van Joakim Skovgaard. Na deze periode ontwikkelde Niels Larsen Stevns zijn eigen persoonlijke stijl en versierde in de daaropvolgende jaren verschillende kerken. Een grote collectie van Niels Larsen Stevns is te zien in het Vendsyssel Art Museum in Hjørring.

De gedenkstenen voor Martin A. Hansen en Niels Larsen Stevns werden op 2 augustus 1973 onthuld.Danmarks befrielse - 5. maj 1945.Dybbøl-egen. De oorlog in 1864 waar ook de gelijknamige serie 1864 over ging.Peder Jensen Lodehat, een Deense bisschop en een belangrijke politieke figuur tijdens de regeerperiode van koningin Margrete I.Dannebrog. In 2019 bestond de legende van de Deense vlag 800 jaar. Volgens de legende viel de Deense vlag in 1219 uit de hemel tijdens een veldslag in het huidige Estland, waardoor het Deense leger een onverwachte overwinning behaalde. De legende werd voor het eerst genoemd door historici in het begin van de 16e eeuw. Sinds 1913 wordt de vlag - en de legende van zijn oorsprong - jaarlijks gevierd op 15 juni, die Valdemars Dag wordt genoemd naar de overleden koning. Die dag, zoals op vele andere dagen, wordt de vlag in het hele land gehesen. Hoewel de kruistocht van koning Valdemar plaatsvond, heeft het verhaal van de vallende vlag duidelijk geen enkele realiteit. Dat maakt het echter niet minder krachtig voor de Denen.


Een bijzondere wandeling door een park / bos vol met interessante gedenkstenen van mensen en gebeurtenissen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de geschiedenis van dit stukje Denemarken.

2 opmerkingen: