Google Translate

zaterdag 17 september 2022

De kerk van Rök

De kerk van Rök. Bekend om de runensteen Rök. De kerk is gebouwd in de periode 1843-1845 door Andreas Nyström en zijn zoon August Nyström. Eerder stond er een middeleeuwse kalkstenen Romaanse kerk. De oudste delen dateren uit het midden of het einde van de 12e eeuw. De bevolking in de parochie nam toe en de oude middeleeuwse kerk werd te klein. In 1843 werd de oude kerk afgebroken en de kalksteen werd verbrand tot kalk. Op 14 augustus 1845 vond de inhuldiging van de nieuwe kerk plaats. Zeven gebeeldhouwde figuren uit een middeleeuwse altaarkast, de middeleeuwse doopvont en de doopvont uit 1661 zijn meegekomen uit de oude kerk.

De Rök runensteen dateert vermoedelijk uit de 9e eeuw. In de 11e eeuw werd hij tijdens de kerstening in de plaatselijke tiendenschuur ingemetseld. Bij de afbraak van de kerk in 1843 werd, ondanks de aanwezigheid van het runenschrift de steen in het portaal van de nieuwe kerk ingemetseld. In 1862 werd hij er weer uitgehaald en op het kerkhof naast de kerk geplaatst, waar hij nu nog staat. Sinds 1933 staat de steen onder een afdak. Meer over de Rök steen in een andere blogpost. 

2 opmerkingen: