Google Translate

woensdag 5 juni 2013

Kyrkstallarna - Järvsö

Kyrkstallarna hoort eigenlijk nog bij Stenegård. Over Stenegård had ik op 11 mei 2013 een blogpost geschreven. Het ligt tegenover Stenegård aan de andere kant van de weg en bestaat uit een groot aantal houten kerkstallen.

Informatiebord

Dessa kyrkstallar uppfördes under 1700- och 1800-talen av bönder på älvens östra sida, den s.k. Lillsidan. De användes för hästarna som förde kyrkobesökarna från byarna fram till det färjeläge som då fanns härintill.
Bruket av stallarna fortsatte även sedan älvbron togs i bruk 1885 och upphörde under 1930- talet med bilismen.
Stallarna låg ursprungligen på andra sidan om landsvägen och flyttades hit av apotekare Brun vid uppförandet av Stenegård omkring 1860.
Stallarna har mycket stort kulturhistoriskt värde och är en av de största bevarade stallanläggningsarna i landet. De tillhör alltjämt sina ursprungliga gårdar och vårdas av dessas ägare.

Börje Björklund (Zweedse priester)

De stallen zijn gebouwd in de jaren 1700-1800. Ze werden gebruikt voor de paarden die de kerkgangers van de dorpen naar de veerboot brachten. In 1860 zijn de stallen naar de andere kant van de weg verplaatst toen Stenegård gebouwd werd.


De kerkstallen
De kerkstallen
De kerkstallen zijn niet te bezichtigen van binnen. De stallen zitten op slot.

4 opmerkingen:

  1. Mooi historisch plekje!

    Groetjes, Juliëtte

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Very cool! I had no idea about this, and I love learning new things. Thanks for sharing. :-)

    BeantwoordenVerwijderen